Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 54

Chương 54: Họp báo Sau đêm đó, trong đoàn phim đã xảy ra một ít thay đổi nhỏ, thay đổi này ở thái độ đối xử của mọi người với Tiêu Dật, lúc trước mọi người chỉ là đơn giản rất thích đứa nhỏ vừa quật cường vừa đáng yêu, mà bây giờ, trong sự… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 54

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 53

53 Thủ đoạn của tiểu thúc [5] Trần Minh yên lặng nhìn trời, hắn nhớ rõ mình hoàn toàn không có cho bọn nhỏ ăn kẹo! Tại sao vẫn bị gọi danh hiệu “đại thúc”? Trần Minh vốn nghĩ rằng phân đoạn này của Bạch Ức Hàn cùng Tiêu Dật phải quay vài lần, không… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 53