Giá khanh đa đích nhân tham

Giá khanh đa đích nhân tham_16

16. Nhập môn lừa đảo Thời gian mười ngày thoáng một cái đã qua, cho dù một ngày có bốn mươi tám giờ, nó vẫn trôi qua rất nhanh. Ngày thứ mười một khi hai vầng thái dương cuồn cuộn xoay chuyển, thang trời khiến đông đảo tu giả vừa yêu vừa hận cũng biến… Continue reading Giá khanh đa đích nhân tham_16