Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 51

Chương 51: Thủ đoạn của tiểu thúc [4] Bốn phía lặng ngắt như tờ, yên lặng đến nỗi cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, tầm mắt mọi người yên lặng xoay quanh một lớn một nhỏ. Đôi mắt đào hoa của Bạch Ức Hàn chỉ khi đóng phim hay ca… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 51

Giá khanh đa đích nhân tham

Giá khanh đa đích nhân tham_15

15. Người bán hàng rong lừa đảo Tại tu tiên giới, trừ phi trời long đất lở, những chuyện khác đều không tính là chuyện lớn. Cho nên mặc dù ở thang trời vừa mới xảy ra sự kiện tát tai, sau một canh giờ, tất cả liền khôi phục bình tĩnh. Ngoài ba đương… Continue reading Giá khanh đa đích nhân tham_15