Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 50

Chương 50: Thủ đoạn của tiểu thúc [3] Vào ban đêm, Tần Thái nhiên vẫn trả phòng bệnh, mang hai đứa nhỏ về nhà. Vì muốn gần gũi với hai đứa nhỏ thêm một chút, Tần Thái Nhiên nhận trọng trách tắm cho hai đứa nhỏ, trước tiên lột sạch quần áo của Tần Mộc… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 50

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 49

Chương 49: Thủ đoạn của tiểu thúc [2] Chu Cầm cắn chặt răng, Tần Thái Nhiên thật sự là đem mọi chuyện đều nói ra, phóng viên này đều là lão bánh quẩy, gió chiều nào theo chiều nấy, cũng không biết ngày mai sẽ viết như thế nào đâu! Lục Hiểu Minh cũng thật… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 49