Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 45

Chương 45: Người phụ nữ xấu Chu Cầm [1] Mặc dù trước khi ngủ có cảm thấy khó chịu, nhưng một khi ngủ rồi, chuyện gì cũng không nhớ rõ. Thấy không, chỉ trông chốc lát, hai thân mình nhỏ bé trên giường liền xê dịch a xê dịch, tới khi quấn quýt lấy nhau.… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 45