Giá khanh đa đích nhân tham

Giá khanh đa đích nhân tham_13

13. Theo dõi lừa đảo Trước mắt một luồng ánh sáng hiện lên, cuối cùng cảm giác cả người như bị ném trong máy giặt cũng đã biến mất. Nhân Sanh còn chưa kịp thích ứng với cảm giác choáng váng, trong nháy mắt đã bị những tiếng rao hàng như bài sơn đảo hải… Continue reading Giá khanh đa đích nhân tham_13