Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 44

Chương 44: Trần đạo bi kịch [3] Mặc dù sau lưng Chu Cầm có chỗ dựa, cũng tuyệt đối không thể làm mất lòng tiểu tổ tông trước mặt này, chỉ có thể cắn răng nuốt máu, trên mặt càng thêm yếu ớt đáng thương , trong lòng cũng đã mắng Tiêu Dật mấy lần.… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 44