Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 43

Chương 43: Trần đạo bi kịch [2] Những sinh vật có lỗ tai không lỗ tai toàn bộ hiện trường đều nhất trí lựa chọn im lặng, nhìn bầu trời xem không khí, chính là không có ai nhìn hai vị trung tâm của sự kiện, đặc biệt nữ minh tinh không hay ho kia,… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 43

Giá khanh đa đích nhân tham

Giá khanh đa đích nhân tham_12

12. Kiến thức lừa đảo Rất nhiều thời điểm, với một số danh ngôn chỉ có thể tự mình trải qua thì mới có thể tán thành. Giống như mỗ củ cải đang thở dốc này, hắn cảm thấy chính mình thật tình là tự làm bậy, không thể sống — Lúc hắn ở trước… Continue reading Giá khanh đa đích nhân tham_12