Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 39

Chương 39: Vấn đề khó khăn của thái tử [ 4 ] Tiêu Dật ngồi ở trong xe, tay cầm tay lái, chân nhỏ đặt trên chỗ nhô lên dưới xe, Tần Mộc nói phải đạp lên nó, xe mới có thể động. Nhân viên quản lý khởi động máy, xe chung quanh chuyển động,… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 39

Giá khanh đa đích nhân tham

Giá khanh đa đích nhân tham_11

10. Bá Vương lừa đảo Nhân Sanh cảm thấy tính cách của mình ở phần lớn thời gian đều tương đối ôn hòa . Cho dù là không đạt tới trình độ thiện giải nhân ý, dịu dàng như nước có thể khiến người chết chìm, nhưng mà tuyệt đối không phải là hàng dễ… Continue reading Giá khanh đa đích nhân tham_11