Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 36

Chương 36: Phiên ngoại nhóm tiểu thiếu gia đấu với nhóm quản gia [1] Rất nhiều năm sau, trong nhật ký của Đa Nạp có một tờ có một câu thế này:“Tôi cùng hai đứa nhỏ đấu với nhau vài thập niên bắt đầu từ ngày hôm nay.” Nhật kí Đa Nạp Ngày x tháng… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 36