Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 33

Chương 33: Tiếp tục quay phim Buổi chiều hôm nay, Tần Mộc khiến cho hai vị quản gia đại nhân chân chính thấy sự hiếu học cùng thông minh của nó, còn có sự chịu đựng. Mộ Dung Phong có một lần mang điểm tâm trà chiều đi vào, Tần Mộc thế mà một lòng… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 33

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 32

Chương 32: Thái tử dạy dỗ Sách trong thư phòng cũng không nhiều, đều là một ít sách bình thường, chủ yếu là để Tần Mộc xem , mà sách của Mộ Dung Phong, bình thường đều đặt trong phòng ngủ. Sau khi biết thân phận thật sự của Tiêu Dật, sáng sớm Mộ Dung… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 32

Giá khanh đa đích nhân tham

Giá khanh đa đích nhân tham_chương 5

5. Linh sơn lừa đảo Kim Tiêu đã sớm báo trước hoặc có thể nói là cảnh cáo, dù Nhân Sanh cùng mấy yêu tinh trong vườn vẫn không tin nơi này sẽ bị nhân yêu (gay) công phá, nhưng trong một tháng tiếp theo, Nhân Sanh cũng vì phải thăng cấp mà bị lừa… Continue reading Giá khanh đa đích nhân tham_chương 5