Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 31

Chương 31: Đa Nạp đã đến [2] Không khí phòng ăn thực kỳ lạ. Lúc Đa Nạp nhìn thấy Mộ Dung Phong lấy khay ăn ra đồng thời đặt cơm cùng đồ ăn lên, cũng đã hiểu được lần này chạy trời không khỏi nắng. Mộ Dung Phong chỉ có hai khả năng làm khay… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 31