Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 26

Chương 26: Tiểu thái tử đóng phim [1] Mặc dù Mộ Dung Phong nói như vậy, nhưng hôm sau cũng không thực sự gọi bọn nhỏ dậy lúc 5 giờ, bây giờ là thời gian trưởng thành của bọn họ, giấc ngủ phải đầy đủ mà an ổn. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng,… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 26