Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 25

Chương 25 Đa Nạp điện thoại Đã đạt được mục tiêu, Trần Minh hận không thể lập tức trên giường đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen to sáng ngời của Tiêu Dật, Trần Minh lại đè nôn nóng trong lòng xuống, tâm cảnh giác của đứa nhỏ này rất mạnh, nếu để nó… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 25

Giá khanh đa đích nhân tham

Giá khanh đa đích nhân tham_1

Lừa đảo thành tinh Nhân Sanh cảm thấy cuộc đời của hắn dù là đời này hay đời trước đều là bi kịch. Hơn nữa bây giờ là một kịch bản tu tiên động kinh . Trên bầu trời hai mặt trời đang vui vẻ quấn nhau vòng vòng, giống như là trục quay máy… Continue reading Giá khanh đa đích nhân tham_1