Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 24

Chương 24: Lý do đóng phim [9] Toàn bộ đoàn phim nhất thời rối loạn, nhóm diễn viên quần chúng đều bị đau bụng, có thể là bọn họ tham ăn ăn cái gì không nên ăn , nhưng mà Trần đạo cũng đau bụng! Từ lúc trưa sau khi ăn mấy ngụm cơm, ngoài… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 24

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 23

Chương 23: Lý do đóng phim [8 ] Nhìn một loạt chai nước khoáng nông phu sơn tuyền bỏ thêm “thuốc” trên bàn, Tần Mộc cười vô cùng đắc ý, tay nhỏ bé của nó vung lên:“Mộ Dung Phong, mang những cái này lên theo tôi đi ra ngoài.” Mộ Dung Phong đẩy gọng kính… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 23