Giá khanh đa đích nhân tham

Giá khanh đa đích nhân tham

Giá khanh đa đích nhân tham Tác giả:  Đả Cương Thi Thể loại: Hiện đại – Hài hước – Tu tiên – Cường cường – 1×1 – HE Nhân vật chính: Nhân Sanh, Kim Tiêu Số chương: 162 Nguồn: Hạ Nguyệt Edit: Lâm Mộc Miên Văn án: La Ba từ khi còn nhỏ đã tính toán… Continue reading Giá khanh đa đích nhân tham

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 21

Chương 21: Lý do đóng phim [ 6].. . “Bọn nhỏ đều ở gần đây, hai người trước được đoàn phim chọn làm diễn viên quần chúng. Lúc không quay phim đều ở khu nghỉ ngơi cho diễn viên quần chúng.” Mộ Dung Phong bình tĩnh đem chuyện tiểu Thái Tử giao phó đi hỏi… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 21