Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 11

Chương 11: Ở chung hài hòa [3] Mộ Dung Phong bình tĩnh nghe hai đứa nhỏ vè mặt thuần khiết thảo luận vấn đề một chút cũng không thuần khiết, động tác vẫn không hề rối loạn, đem Tiêu Dật từ bồn tắm ôm ra, lại dùng khăn lông phủ lên mái tóc dài của… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 11