Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 8

Chương 8: Vùng đất mới [5] Không cẩn thận bị tiểu nhân ám hại gì đó, Tiêu Dật nói thực nhẹ nhàng, nhưng mà sự thật vô cùng tàn khốc . Bên trong hoàng cung  khắp nơi cạm bẫy, từng bước kinh hoàng, lúc Hoàng gia gia vừa băng hà, trong cung hoảng loạn, khi… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 8

Trọng sinh chi tân quý công tử

Trọng sinh chi tân quý công tử_chương 74

Chương 74: Hoài nghi thân phận Hạ Trĩ tựa vào giường nhìn Hạ Linh đang ngủ say,nổi lên ý  xấu muốn chọt chọt hai má anh. Tối hôm qua Hạ Linh ngủ thật sâu, hình như vừa ngã đầu xuống gối liền ngủ, sáng nay cũng không dậy theo đồng hồ sinh học. Sau khi… Continue reading Trọng sinh chi tân quý công tử_chương 74