Ngã đích lão ba thị lão đại

Ngã đích lão ba thị lão đại_ Đệ nhị thập tam chương

ĐỆ NHỊ THẬP TAM CHƯƠNG “Oa! Công viên trò chơi thật lớn a ~~~~~~~~ ” “Kỳ Kỳ ngồi xuống, đừng đưa đầu ra cửa sổ!” “Oa! Ba ba ngươi xem! Đó là cái gì?” Nhìn theo bàn tay nhỏ bé của kỳ kỳ, Long Tây nhìn thấy một quả bong bay màu vàng vô cùng… Continue reading Ngã đích lão ba thị lão đại_ Đệ nhị thập tam chương