Ngã đích lão ba thị lão đại

Ngã đích lão ba thị lão đại_đệ nhị thập nhị chương

Đệ nhị thập nhị chương “Long ca, chúng ta phát hiện hoa hậu giảng đường K ba vòng siêu chuẩn, tan học chúng ta…” “Không rảnh.” “Long ca, rất lâu không có cùng bọn Thất Lục đua xe rồi…” “Không rảnh.” “Long ca, Tiêm Sa sai thuộc hạ nhắn lại buổi tối…” “Không đi, không… Continue reading Ngã đích lão ba thị lão đại_đệ nhị thập nhị chương