Ngọc diện diêm vương

Ngọc diện diêm vương_ Vỹ thanh

VY THANH    Một năm sau. Thuận lợi đến tương lai, Huyễn Thế cố gắng học tập hết thải mọi việc, dựa vào trí tuệ trời sinh cùng sự cố gắng, Huyễn Thế trên cơ bản đã thích ứng với tương lai cuộc sống. Dựa vào bản lãnh, hiện tại Huyễn Thế là phó tổng… Continue reading Ngọc diện diêm vương_ Vỹ thanh

Bộ 7 Ma cung

Ngọc diện diêm vương_ Đệ bát chương

ĐỆ BÁT CHƯƠNG   Lưỡng tình tương duyệt giống như trong giấc mộng, Huyễn Thế cự tuyệt đề nghị trở lại Chung gia, quyết định đi theo Long Phong đến thế giới kia bắt đầu cuộc sống mới của bọn họ. Nhưng là sự thật dù sao cũng là sự thật. Không nói đến bộ… Continue reading Ngọc diện diêm vương_ Đệ bát chương

Ngọc diện diêm vương

ngọc diện diêm vương_ Đệ thất chương

ĐỆ THẤT CHƯƠNG   “Long công tử, ngươi tỉnh chưa, ta tới thăm ngươi.” Thanh âm chảy nước rơi vào tai của Long Phong. Lại là huynh muội Chung gia, không biết vì sao, Huyễn Thế thế nhưng lại để đối thủ một mất một còn vào nhà. Không để ý tới Chung Thực sự… Continue reading ngọc diện diêm vương_ Đệ thất chương

Ngọc diện diêm vương

Ngọc diện diêm vương_ Đệ lục chương

ĐỆ LỤC CHƯƠNG   “Xin hỏi công tử là Long Phong?” Một câu nói làm cước bộ của Long Phong dừng lại, Long Phong nghĩ rằng, tại cổ đại này, sẽ có ai nhận thức chính mình sao? Nhìn lại, nguyên lai hai ngốc tử đã muốn hoàn hồn, còn hướng mình đặt câu hỏi.… Continue reading Ngọc diện diêm vương_ Đệ lục chương