Hí hồ

Hí hồ_ Đệ tứ chương (thượng)

Loài người thường nói hồ ly vốn là loài động vật giảo hoạt nhất trên đời, mà ta cũng luôn luôn cho là như vậy. Bất quá bây giờ ta mới biết được trên thế giới còn có động vật so với hồ ly còn muốn giảo hoạt hơn, đó là một người tên là… Continue reading Hí hồ_ Đệ tứ chương (thượng)