Hí hồ

Hí hồ_đệ nhất chương (hạ)

Đệ nhất chương_hạ “Đúng, thật sư?” Yêu quái cúi đầu mà thở hào hển.   Ta quay đầu đi, thấy loài người cũng đang nhìn ta chăm chú: “Ngươi muốn hay không xem trái tim của hắn?”   “Ách?” Người kia giống như không nghĩ rằng ta sẽ hỏi hắn, nột nột mà nói không… Continue reading Hí hồ_đệ nhất chương (hạ)