Trọng sinh chi tân quý công tử

Trọng sinh chi tân quý công tử_chương 13

Chương 13: Lễ hội Đi vào sân trường, cảnh lần này cùng với lần trước Hạ Trĩ nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Sân trường trống trải xây dựng các cửa hàng nhỏ, mọi người nhiệt tình chào hàng các sản phẩm thủ công, một số thì vây quanh hi hi ha ha nói chuyện.… Continue reading Trọng sinh chi tân quý công tử_chương 13