Thủy nhân duyên

Thủy nhân duyên_đệ thập tứ chương

Đệ thập tứ chương   “Bổ thận hoàn, uống vào sẽ khỏe.” trong đầu Khê Nhược bỗng nhiên hiện ra quảng cáo như vậy. Ba điều bất hiếu, thứ nhất là không con. Ở cổ đại là thế, người có sức lao động còn phải dưỡng cha mẹ, những kẻ có tiền thường mưu cầu… Continue reading Thủy nhân duyên_đệ thập tứ chương