Bộ 7 Ma cung

Yêu vũ dạ mị_đệ ngũ chương

ĐỆ NGŨ CHƯƠNG   “. . . Ân… Ô… . . .” Đau! Toàn thân đều đau quá! Ta đã chết sao…? “Ngô……” Mở mắt, nhìn đến cũng không phải là địa phủ có hắc bạch vô thường, cũng không phải có thiên cung với thiên thần áo trắng, mà là, một mảnh mênh mông… Continue reading Yêu vũ dạ mị_đệ ngũ chương

Bộ 7 Ma cung

Yêu vũ dạ mị_đệ tứ chương

Đệ tứ chương   “Bài ca ca! Bài ca ca! Ngươi thấy mị ca ca không?”   “Không có…”   “Mị ca ca đi nơi nào? Ta như thế nào tìm cũng tìm không thấy hắn…”   “Hắn có thể đi hái thuốc a…”   “Vậy  sao…” “Bài ca ca, không bằng chúng ta đi… Continue reading Yêu vũ dạ mị_đệ tứ chương

Bạch vũ một thạch lăng

Bạch vũ một thạch lăng_phiên ngoại : Vong xuyên nguyệt

Phiên ngoại: vong xuyên nguyệt   Xuyên qua mười hai tầng cẩm thạch, lăng tẩm sạch sẽ đứng sừng sững, yên lặng hiên ngang. Giống như chuyện cũ xa xưa, hoặc giống như ước hẹn thật lâu trước kia, đế vương tuổi trẻ, búi tóc cũng rối loạn, cước bộ rải rác, lảo đảo bước… Continue reading Bạch vũ một thạch lăng_phiên ngoại : Vong xuyên nguyệt

Bạch vũ một thạch lăng

Bạch vũ một thạch lăng_đệ thập thất chương

ta khóc vì Lăng Huyền Tế Đệ thập thất chương “Hoàng huynh……” Tiêu Lâm cuối cùng nhịn không được, lo lắng kêu lên một tiếng.   Một khắc sau khi áp giải Lăng Thư Minh đi, Tiêu Diễn liền lăng lăng nhìn long ỷ, không nói một câu. Sự sâu kín ẩn hiện trên khuôn… Continue reading Bạch vũ một thạch lăng_đệ thập thất chương

Bạch vũ một thạch lăng

Bạch vũ một thạch lăng_đệ thập lục chương

Đệ thập lục chương Đêm đã khuya, hoàng đế Tiêu Diễn còn không có nghỉ ngơi. trong kim điện chỉ có ai người hắn và tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử đứng ở bên cạnh hắn, nhìn không chuyển mắt vào một khối đá cẩm thạch. Ngoài cửa điện bỗng vang lên tiếng binh loạn,… Continue reading Bạch vũ một thạch lăng_đệ thập lục chương