Trọng sinh chi tân quý công tử

Trọng sinh chi tân quý công tử_chương 11

Chương 11: Không cho yêu sớm Đã qua nhiều ngày từ sau khi 5 người đi khu vui chơi trở về, Hạ Cách thấy bệnh tiểu Trĩ không còn trở ngại gì, quan hệ của hai anh em cũng trở nên tốt hơn, liền thu thập hành lý muốn trở về Mỹ, chỉ có tiểu… Continue reading Trọng sinh chi tân quý công tử_chương 11