Tuyệt sắc

Tuyệt sắc_chương 11

 Chương 11   “Tôi nghĩ phải dọn ra ngoài.” Trong điện thoại, Phỉ không kiên nhẫn quát: “Giúp tôi tìm phòng ở!”   Người cùng hắn nói chuyện, chính là một trong những bác sĩ tham dự thực nghiệm năm đó, hiện tại công việc chủ yếu là thuyết phục Phương Tý Thần quay trở… Continue reading Tuyệt sắc_chương 11