Thủy nhân duyên

Thủy nhân duyên_đệ thất chương

Đệ thất chương Trí nhớ trong cơ thể vừa tỉnh dậy, tính cách của Khê Nhược bắt đầu hỗn loạn hẳn lên.   Lấy tình tiết của các loại đam mỹ làm cơ sở, dựa theo quan điểm khoa học hiện đại tổng hợp lại và phân tích, cho dù là linh hồn trao đổi,… Continue reading Thủy nhân duyên_đệ thất chương