Cấp yêu đích ngươi · Đoản văn

Cấp yêu đích ngươi_ Đệ tứ chương

ĐỆ TỨ CHƯƠNG                    Tịch Dật đi phía trước, bước đi rất nhanh. Đây là một khách sạn cao cấp, một khu lớn tổ chức tiệc cưới, còn bên ngoài là khu vực tiếp đãi, nghĩ ngơi, hôn lễ đang được tiến hành vì thế khu nghĩ dưỡng không có ai, có vẻ dị thường… Continue reading Cấp yêu đích ngươi_ Đệ tứ chương