Tuyệt sắc

Tuyệt Sắc – Tử Vũ

TUYỆT SẮC Tác giả: Tử Vũ Edit: Tiểu Mộc Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, phụ tử niên hạ, phụ thụ tử công, nhất công nhất thụ, phúc hắc công x đơn thuần ngốc ngốc thụ, suất công mỹ thụ, chút ngược, bình thản ấm áp, HE Tình trạng: hoàn Bản dịch: hoàn Giới thiệu:… Continue reading Tuyệt Sắc – Tử Vũ