Đoản văn

Thầy trò_phiên ngoại: Một đêm ở quán trọ bình dân

Xin lỗi vì lâu như vậy mới đăng sau này sẽ thường xuyên hơn  Phiên ngoại Canh ba, chính là lúc nửa đêm, người trong quán trọ Bạch Thủy trong Bạch Thủy trấn đã yên giấc, mọi người sau khi đi một ngày đường đều tìm nơi ngủ trọ, lúc này tất cả đã ngủ… Continue reading Thầy trò_phiên ngoại: Một đêm ở quán trọ bình dân