Bộ 7 Ma cung

Bộ 7: Ngã hoa khai hậu bách hoa sát _ Đệ tứ chương

ĐỆ TỨ CHƯƠNG Trong lúc cấp tinh nguyệt giải độc cho Tô Đông Ly, Tây Môn Đoạt Hồng nhịn không được quan sát khuôn mặt của đối phương, cuối cùng cho ra kết luận: Kính Hương tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân tên Tô Đông Ly này có thể phát triển quan hệ được. Thứ nhất, bởi vì… Continue reading Bộ 7: Ngã hoa khai hậu bách hoa sát _ Đệ tứ chương