Bộ 7 Ma cung

Bộ 7: Ngã hoa khai hậu bách hoa sát _ Đệ nhị chương

ĐỆ NHỊ CHƯƠNG Tây Môn Đoạt Hồng tuy rằng là Ma cung tổng cung chủ, nhưng mà trời sinh tính tiêu sái không thể kiềm chế được, hắn lại là người trong giang hồ, cũng không quan trọng cách sống như thế nào, thường đi nơi phong hoa tuyết nguyệt cũng chỉ để giải quyết… Continue reading Bộ 7: Ngã hoa khai hậu bách hoa sát _ Đệ nhị chương